دستگاه پرفراژچک برقی

به نقل از شارپ ایران : پرفراژ چک یا CheckWriter دستگاهی است که جهت چاپ عمیق و غیر قابل جعل و دستکاری ارقام چک و اسناد مهم مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع دستی و برقی موجود است.

 

نمایش یک نتیجه