باکس موتور سیکلت

باکس موتور سیکلت

با توجه به افزایش سامانه های فروش اینترنتی ساندویچ و غذا، نیاز که این مراکز غذاهای خود را در کمترین زمان و به صورت گرم و تازه به دست مشتریان خود برسانند. آلودگی هوا، ترافیک و بعد مسافت، ضرورت استفاده از باکس پیک موتوری را ایجاب می‌کند. این صندوق های کوچک، بر روی موتور سیکلت ها بسته می‌شود و در ساخت آن از عایق هایی استفاده می‌شود که بتواند غذا را برای مدت بیشتری گرم نگه دارند.
به جز پیک های رستوران و ساندویچی، افراد شاغل در سامانه های حمل و نقل آنلاین پیک همچون الوپیک یا اسنب باکس و حتی پیک های فروشگاه های اینترنتی نیز می توانند از این باکس های موتور سیکلت استفاده کنند.

نمایش یک نتیجه