بارکدخوان باسیم دو بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan 2430 .