پنج اشتباه فروشندگان در فروش

آوریل 26, 2017
اشتباه فروشندگان

بیشترین اشتباهات فروشندگان در امر فروش

گاهی یک اشتباه همه چیز را خراب می کند . نمی توانید فروش موفقی داشته باشد امکان دارد ورشکست شوید . امکان دارد بدهکار شوید و یا هر بلای دیگری چشم به راه شما خواهد بود اگر و اگر اشتباه کنید . اشتباه کردن از تفکرات ما منشا می گیرد تفکراتی غلط که فقط و فقط با دیدن و شنیدن های غلط حاصل می شود . به این و آن نگاه می کنیم تفسیر می کنیم و نتیجه می گیریم . اما نتیجه هایی غلط که باعث می شود همان نتایج غلط را در کسب و کار خودمان اجرا می کنیم و همین یعنی اشتباه ! اشتباهاتی که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد به نوعی از تفکرات ما منشا می گیرند و در این مقاله ما به پنج اشتباه رایج در حوزه فروشندگی و. فروش می پردازیم . اولین اشتباه : فروشندگی حرفه خوبی نیست ! آیا واقعا […]