مارس 13, 2017
فروش در شرایط بد

فروش در شرایط بد اقتصادی بازار

وقتی که بازار اقتصادی کشور شما  به هم می ریزد و به سمت رکود حرکت می کند تاثیراتش را بر فروش فروشگاه و کسب و کار شما هم می گذارد که طبیعتا تاثیرات آن منفی خواهد بود . در این شرایط شما اگر خود را برای زمان رکود بازار آماده نکرده باشید ناخواسته فشار اقتصادی خود را به دوش مشتری خواهید انداخت .اما نکته این جاست که گریبانگیر شدن مشتری در این اوضاع به سود هیچ کس نیست و باعث می شود که این تاثیرات منفی بیشتر و بیشتر شود. در این شرایط اخلاق و رفتار مشتری نیز ناخواسته عوض می شود مثلا بیشتر از قبل می خواهد که وسیله ای را که می خواهد خریداری کند را برایش آزمایش کنید .مشتری از جاهای مختلف و حتی فروشگاه های رقیب شما قیمت محصول موردنظرش را استعلام می کند . وبه نوعی نسبت به شما و فروش شما ،اعتمادش کمتر می […]