نوامبر 7, 2020
فروش انواع رول کاغذی و حرارتی لیبل پرینتر

فروش انواع رول کاغذی و حرارتی لیبل پرینتر

فروش انواع رول کاغذی و حرارتی لیبل پرینتر   فروشگاه شارپ ایران بیش از یک دهه است که فروش انواع لیبل کاغذی، حرارتی، متال و PVC را عهده دار است. به معرفی برخی از پر مصرف ترین لیبل ها می پردازیم:   لیبل های حرارتی: ۲۵*۳۵ میلی متر / ۲۰۰۰ عددی ۲۵*۵۰ میلی متر / ۱۰۰۰ عددی ۴۰*۵۰ میلی متر / ۱۰۰۰ عددی ۴۰*۵۷ میلی متر / ۷۵۰ عددی   لیبل های کاغذی: ۱۵*۳۴ میلی متر / ۶۰۰۰ عددی ۲۵*۳۵ میلی متر / ۶۰۰۰ عددی ۲۱*۳۱ میلی متر / ۶۰۰۰ عددی ۲۰*۴۰ میلی متر / ۴۰۰۰ عددی ۲۵*۵۰ میلی متر / ۴۰۰۰ عددی ۳۰*۵۰ میلی متر / ۳۰۰۰ عددی ۳۴*۵۱ میلی متر / ۳۰۰۰ عددی ۵۰*۵۵ میلی متر / ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰*۸۰ میلی متر / ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر / ۵۰۰ عددی