نمایندگی فیش پرینتر همراه Gprinter مدل PT-380 Portable Mobile POSlng