نمایندگی ترازوی 70 کیلویی Mahak پرینتردار مدل BR14000