بارکد خوان صنعتی باسیم نیولند مدل HR22 Dorada یک بعدی